Splid om direktører på rådhuset – Klæbu tapte mot Trondheim

Opprettelsen av ny kommunaldirektørstilling i nye Trondheim kommune skaper politisk uenighet. Nå kjemper sju personer om seks stillinger.

I dag er det seks kommunaldirektører i Trondheim. Disse seks er nå besatt av Helge Garåsen (øverst til venstre), Camilla Trud Nereid, Olaf Løberg, Elin Rognes Solbu, Einar Aasved Hansen og Ola By Rise. I midten øverst ser vi rådmann i Klæbu, Kjetil Mjøsund. Han kjemper med de andre seks om en av stillingene. Den siste direktørstillingen, Kommunaldirektør for samferdsel, samfunnsikkerhet og beredskap skal utlyses eksternt.  Foto: Adresseavisen

- Trondheim skal legges ned, og to kommuner skal bli én. Det må folk forstå nå.