Nye Veier fremskynder bygging av trøndersk E6-strekning

Nye Veier regner at ny E6 forbi Berkåk kan åpnes for trafikk innen utgangen av 2022. Nyveien forbi Støren, Lundamo og Ler må du trolig vente på til 2026 og 2027.

SKAL BYGGE E6: Johan Arnt Vatnan i Nye Veier orienterte onsdag pressen om veiselskapets planer for E6-utbygging i Trøndelag.  Foto: Martin Andersen

- Det blir byggestart for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene tidlig i 2020, og nyveien åpner for trafikk i slutten av 2022, sier Johan Arnt Vatnan, som er prosjektdirektør for Nye Veier AS i Trøndelag.