FNs klimakonferanse i Katowice

Sintef-direktøren kom til Katowice med løsninger

- Vi har teknologi som kan bringe oss ned mot nullutslippssamfunnet. Men da må vi fortsette å utvikle teknologien og ta den i bruk i stor skala.

Etter innlegget hadde tilhørere flere spørsmål til Røkke om hydrogen. En jaktet på teknologi som kunne anvendes i Qatar hvor de vil arrangere et mest mulig utslippsfritt fotball-VM.  Foto: Grete Holstad

FNs klimakonferanse i Katowice handlet det ikke bare om temperaturer og konsekvenser for natur og mennesker av global oppvarming. Mange møter tok opp løsninger. En av dem som presenterte teknologiske løsninger, var Nils Røkke, Sintefs bærekraftdirektør.