Vegvesenet låste hjul på litauisk vogntog på Sandmoen

Årsak: Føreren hadde ikke papirene i orden og drev ulovlig transport i Norge.

Full stopp. Fram til politiet er ferdig med saken kan ikke det litauiske vogntoget kjøre videre  Foto: Statens vegvesen

Flere bilførere fikk 3. juledag merke at Statens vegvesens kontrollører ikke hadde tatt juleferie. Én av dem var sjåføren av et litauisk vogntog som ble stoppet på Sandmoen. Den utenlandske føreren drev såkalt kabotasjekjøring ved at han tok transportoppdrag i Norge.