Saksøker staten for mangel på forutsigbarhet

- Man mister slektsgården, bilen, bolighuset - vi mister alt, sier pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet. Nå saksøker han og fire andre pelsdyrbønder staten fordi næringa er foreslått avviklet.

Kari Åker, fylkesleder i Bondelaget, forteller at de støtter opp under kravene til pelsdyrbøndene som saksøker. - Vi kan ikke holde på uten forutsigbarhet, sier hun og får støtte av pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet.   Foto: Sigurd Lein Hernes

- Det er dager jeg virkelig føler meg i kjelleren, sier Lars Ole Bjørnbet fra Orkdal.