Ble dømt til å beholde lærer, dropper anke

Læreren beholder jobb i kommunen etter beskyldninger om vold mot elever. Trondheim kommune anker ikke dommen etter å ha tapt i to rettsinstanser.

Dropper anke: Kommuneadvokat Hans Vikheim mener muligheten til å nå frem i høyesterett er liten. 

Trondheim kommune hadde ingen rett til å si opp en lærer etter beskyldninger om vold mot elever, fastslo Frostating lagmannsrett i 26. november 2018.