Terje har fått 75 millioner til å forske på helse og utdanning i hele verden

NTNU-professoren skal finne ut av sammenhengen mellom utdanning og helse i verden. Det er del av et verdensomspennende forskningsprosjekt.

Utdanning er viktig: Nå skal NTNU-professor Terje Andreas Eikemo finne ut hvordan utdanning virker inn på folks helse i hele verden.   Foto: Terje Svaan

- Vi vet det er en sammenheng mellom utdanning og helse. Nå håper vi endelig å fastslå hvordan det henger sammen. Se her, slik ser det ut, sier NTNU-professor og sosiolog Terje Andreas Eikemo. Han forsker på sosial ulikhet og helse og leder forskningssenteret Chain i Trondheim. Fra dette ferske senteret på Dragvoll skal han lede det store internasjonale prosjektet.