Hangaren-eieren om at bygningsrådet skal si ja eller nei til kjøpesenter i bygget:

- Nye leietakere står ikke i kø på Lade

Eieren av hangaren på Lade som bygges om til kjøpesenter, mener eieren av konkurrenten Lade Arena feilaktig beskylder dem for å ha forledet byggesaksbehandlerne.

I 2. etasje av flyhangaren som tyskerne fikk bygd i 1940, er bærekonstruksjonene vernet og beholdt. Det gamle trådglasset er også restaurert og beholdt i mange vinduer. 2. etasje og ekstra søyler som er satt opp, kan fjernes senere. 

I en henvendelse til politikerne i bygningsrådet skriver direktør Arild Holten i Dolphin Eiendom, som står bak ombyggingen av hangaren, at de reagerer på at eieren av Lade Arena, DNB Livsforsikring, nok en gang forsøker å skape et bilde av at hangaren-eieren har forsøkt å forlede Trondheim kommune.