Kjøper tomt for 17 millioner kroner i Stjørdal sentrum

Vennatrø Gruppen leter etter samarbeidspartner for å bygge ut en av de siste ledige tomtene i Stjørdal sentrum.

Vennatrø Gruppen, som er en av de tyngste næringsaktørene i Stjørdal sentrum, sikrer seg nok en viktig tomt. Fra v. styrelder Jan Vennatrø, administrerende direktør Alf Joachim Vennatrø og stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.  Foto: Erling Skjervold

Tomta det er snakk om er den 2,1 mål store såkalta hjørnetomta, eller L-tomta, like ved Kimen kulturhus og Kimen-parken. Tomta, som ligger i det nordvestre hjørnet av området tidligere kjent som Husbyjordet, er regulert for bygging i inntil seks etasjer.