Fraværsgrensa har fått ned fraværet:

Mener mange kommer syke til timene

Elevene ved Thora Storm videregående tenker ikke på fraværsgrensa før de blir syke. Da mener de den er stressende.

Elevene i elevrådet ved Thora Storm videregående mener fraværsgrensa har vært stressende, men også hjelpsom. (f.v. Mia Langaas, Sigve Lysne, Ida Malvik, Marie Moen og Merete Munkeby)  Foto: Elise Rønningen

Fredag formiddag la forskningsstiftelsen Fafo ut en rapport om fraværet til videregåendeelever etter at fraværsgrensa ble innført. Resultatet: gjennomsnittseleven reduserte sitt totale fravær med omtrent 20 prosent. Det tilsvarer 15 timer mindre fravær i året.