Her utvikles verdens første elektrifiserte passasjerfly

Om fem – ti år kan verdens første miljøvennlige passasjerfly være i alminnelig rutetrafikk. Hovedutviklingen av flyet skjer på Lade i Trondheim.

"Hele verden" kommer til å følge med når testen settes i gang om få uker. - Er det ikke for varmt og temperaturen i maskinen riktig, betyr det at vi også har lyktes med mye annet, sier Sigurd Øvrebø og Astrid Røkke i Rolls Royce Electrical Norway. 

I en hangar i Frankrike står et fly av typen British Aerospace 146. Det er under ombygging. Fra å være et fly drevet av fossilt drivstoff, skal det bli et første skritt mot et framtidsrettet transportmiddel som ikke slipper ut klimagasser. Det skal elektrifiseres. De som gjør det mulig, befinner seg i Jarleveien i Trondheim.