Vil ha mat, aktivitet, leksehjelp og fagarbeidere for alle barn i SFO:

- Vi må sørge for at SFO blir mer enn oppbevaring

- Kommunen har ansvaret for at innholdet i SFO er bra, derfor ønsker vi en plan som sikrer nettopp dette, sier Ingrid Skjøtskift (H). Sammen med Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) forlanger hun at politikerne stiller strengere krav.

Rydd opp: Ingrid Skjøtskift (H) og Lucie Kathrine Sunde-Eidem (V) ber politikerne i Trondheim ta ansvar for å strukturere et SFO-tilbud de mener er for tilfeldig og uten retning. I bystyret torsdag fremmer de krav om aktivitet og kvalitet i barnas fritidstilbud ved skolen. 

- Det må stilles konkrete krav til SFO-tilbudene. Trondheim har dyrest SFO av storbyene i Norge, men det er store variasjoner i innhold og kvalitet, sier Skjøtskift.