- Forvirringen og usikkerheten er stor

- Det er stor usikkerhet og behov for informasjon, men vanskelig å vite hvem man skal tro på og hva vi skal gjøre. Vi er i en vanskelig situasjon som vi ikke har skyld i, sier Cathrine Ostreich Grunnhov i foreldreutvalget (FAU).

Usikkerhet: - Det var et foreldremøte hvor vi møttes for å dele tanker om situasjonen vi står i. Vi trengte å snakke sammen om veien videre og hva vi skal gjøre nå, sier representantene i barnehagens foreldreutvalg. Fra venstre Cathrine Ostreich Grunnhov, Runar Hjerpbakk, Marthe Evensen og Lene Juul-Røstum. Mandag kveld møtte 60 foreldre uten representanter for kommunen eller barnehagens eiere tilstede. 

- Det er betenkelig at kommunen har sendt ut et brev med svarfrist allerede 8. februar, dersom vi skal få plass i deres nyetablerte barnehagetilbud, sier Grunnhov.