På 20 år har to av tre melkebønder gitt seg i Trøndelag

Siden 1998 har antallet melkeprodusenter i Trøndelag sunket med 67 prosent. Utviklingen i mengden melk bøndene produserer, er derimot langt mindre dyster.

Mens antallet melkeprodusenter har gått ned, har volumet per produsent nesten tredoblet seg de siste 20 årene. 

Ifølge nye tall fra Fylkesmannen i Trøndelag, peker utviklingen i antall melkeprodusenter kraftig nedover. Fra 4 717 melkeprodusenter i Trøndelag i 1998, var det kun 1 554 igjen i 2018. Det er en nedgang på hele 67 prosent.