For lav bemanning i flere private barnehager

Fem barnehager er under økonomisk tilsyn i Trondheim kommune. Det er avdekket flere brudd på barnehageloven.

Komplisert: Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid sier at de økonomiske tilsynene med private barnehager er vanskelige. Både på grunn av regelverket og at det er komplisert å følge pengestrømmer i barnehage-kjeder med mange underselskaper. 

I tillegg til tilsynet som resulterte i vedtak om varig stengning av Gnist Trøa barnehage på Heimdal, er den samme barnehagen under økonomisk tilsyn.