AUF Trøndelag manglet vervepenger – lederen ba styremedlemmer betale

Daværende AUF-leder Julie I. Hole startet et «spleiselag» for å dekke opp for manglende vervepenger. AUF sentralt reagerte sterkt på dette.

Daværende AUF-leder i Trøndelag, Julie Indstad Hole, her i forbindelse med nominasjonsmøtet i januar i år. 

Lokallaget Trøndelag AUF måtte nedjustere medlemstallet med 120 etter krav fra AUF sentralt. Et tyveri av penger ble også politianmeldt.