Åpner for å fjerne sykkelfelt og gatemøbler, og innføre tre kjørefelt i Olav Tryggvasons gate

Hvis politikerne gir grønt lys, kan deler av Olav Tryggvasons gate få tre kjørefelt. Konsekvensen blir at både sykkelfelt og gatemøbler må fjernes og metrobussholdeplassen innsnevres.

Fjernes. For å få plass til svingefelt mot venstre (alternativ 2 i rådmannens forslag) må sykkelfeltene mellom Søndre gate og Kjøpmannsgata fjernes. 

Rådmannen går inn for å forlenge prøveprosjektet med seks måneder, men ønsker å gjøre justeringer ut fra dagens løsning blant annet for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken.