Betent mellom Klæbu og Trondheim

Klæbu-ordføreren ville fjerne rådmann Wolden

Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold fikk ikke medhold i at rådmann Morten Wolden måtte erstattes i arbeidet med å lede innplassering av ledere i forbindelse med sammenslåingen. Hadde det skjedd, ville ikke Wolden godtatt det.

Ordfører Rita Ottervik, ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold og rådmann Morten Wolden under fellesnemndmøte tirsdag.   Foto: Terje Svaan

Til tirsdagens fellesnemnd (formannskapene i Klæbu og Trondheim) kom ordfører Kirsti Tømmervold med et ferskt vedtak fra kommunestyret i Klæbu.