Rådmannen foreslår å rive eneboliger på Byåsen for å bygge nytt eldresenter

Rådmannen hadde tre forslag til tomt for nytt helse- og velferdssenter på Byåsen: Å bygge i marka, å bygge ved kulturminne eller å rive tre eneboliger.

Tre forslag: Rådmannen anbefaler å gå videre med å utrede et nytt eldresenter på tomt nummer 2. 

Da rådmannen la saken frem for politikerne tirsdag, anbefalte han det siste: Å bygge på en tomt sør for Byåsen butikksenter, der det i dag er grøntområde og tre eneboliger.