Slakter rapporten om prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) retter meget skarp kritikk mot Miljøpakkens evalueringsrapport om prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate.

Sykkelgate. Et av tiltakene i prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate er sykkelfelt på hver side av gata.  Foto: Håvard Jensen

NiT skriver i et brev til medlemmene av formannskapet at rapporten er «tendensiøs og at konklusjoner trekkes på et sviktende faktagrunnlag.».