Arbeidsmiljøloven brutt 2000 ganger i Trondheim på 700 000 vakter

Antallet brudd er stabilt og lavt. Loven brytes ved 0,24 prosent av vaktene innen turnusbaserte tjenester i Trondheim kommune.

Kommunaldirektør Helge Garåsen har ansvar for helse- og velferdstjenester i Trondheim kommune. 

I 2010 ble det avdekket massive lovbrudd i Trondheim kommune. De groveste lovbruddene var knyttet til et privat vikarbyrå.