Stengte veiene inn til Trondheim sørfra og stoppet alle:

Politiet kontrollerte 1547 bilister

Politiet stengte av og stanset all trafikk sørfra inn til Trondheim ved Sandmoen torsdag kveld. Over tusen bilister ble kontrollert. Hensikten med kontrollen var først og fremst ruskontroll.

Sju patruljer fra UP og 15 personer fra Statens vegvesen deltok i storkontrollen på Sandmoen.  Foto: Mariann Dybdahl

Distriktsleder for UP, distrikt Midt, Anders Sjøtrø forteller at storkontrollen ble satt i gang ved 20-tida torsdag. De skal kontrollere biler helt fram til midnatt.