- Det er kjempefrustrerende at alle er bekymret, men ingen vil kutte drastisk

I Trondheim er klimagassutslippene redusert med 4,5 prosent fra 2016 til 2017. – Det er bra, men det går for sakte, sier varaordfører Ola Lund Renolen, Miljøpartiet de Grønne.

Utslippene går ned: Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) er glad for at flere sykler, går og reiser kollektivt. Men Trondheim må få ned klimagassutslippene mye mer dersom kommunen skal nå sine egne mål. 

Det er utslippene fra veitrafikken som går mest ned, viser de ferske beregningene fra Miljødirektoratet. Først nå er beregningene ferdig for 2017. Det er derfor uklart om nedgangen fortsetter.