Kontrollkomiteen om Sjetne skole:

Stiller spørsmål ved håndteringen av sak om seksuell trakassering av ansatte

Da kontrollkomiteen spurte ut administrasjonen i kommunen om Sjetne-saken, kom det opp nye opplysninger om håndteringen av en personalsak om seksuell trakassering ved skolen. Komiteen vil vite mer før den konkluderer sin kritikk.

Etter å ha behandlet Sjetne-saken i over to timer forrige mandag, utsatte kontrollkomiteen saken til neste møte 8. april. Fra venstre: Komitémedlemmene Terje Roll Danielsen (H), Sivert Haugen Bjørnstad (Frp) og komitéleder Rolf Jarle Brøske (H). 

Bakgrunnen er rapporten fra forvaltningsrevisjon om Sjetne-saken. Den ble bestilt av kontrollkomiteen i Trondheim kommune i januar i fjor, etter all turbulensen ved Sjetne skole, som endte med at rektor måtte gå fra stillingen i desember 2017.