Sykehusansatte trues av utagerende pasienter

Ansatte ved St. Olavs hospital utsettes for flere tilfeller av vold og trusler om vold.

Bekymret: De er bekymret for utviklingen som viser at ansatte ved St. Olav utsettes for mer vold og trusler, Cathrine Valla, HMS-ansvarlig og Anne Berit Lund, verneombud.  Foto: Mariann Dybdahl

I fjor var det 82 hendelser på sykehuset hvor ansatte ble skadet av pasienter eller pårørende.