Ola Borten Moe:

- Norge må drive mer fangst på hval og sel

Når andre distriktsnæringer legges ned eller forbys, kan hvalfangst bli et vekstområde, mener Senterpartiet. - Gammeldags populisme, svarer Greenpeace.

Ola Borten Moe etterlyser også bedre markedsføringen av norske hval- og selprodukter. - Aktivistene har en Disney-forståelse av naturen, sier Sp-nestlederen. 

Sp-nestleder Ola Borten Moe har ledet et utvalg som legger frem rapporten «Norsk verdiskapning på norske ressurser».