Nytt forskningsgjennombrudd i Trondheim:

Mosermiljøet har oppdaget nye hjerneceller

Mosermiljøet i Trondheim har gjort en ny stor oppdagelse. De har funnet andre hjerneceller som er nødvendig for stedsansen vår.

Hovedteamet bak oppdagelse: May-Britt Moser, Øyvind Arne Høydal og Edvard Moser, alle ved NTNUs Kavliinstitutt for nevrovitenskap.   Foto: Kavliinstituttet / NTNU

Først fant nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser i Trondheim gittercellene. Nå har det samme forskermiljøet rundt nobelprisvinnerne funnet objekt-vektorceller. Forskerne mener funnet av disse cellene er like viktig som oppdagelsen av gittercellene. Samhandling mellom disse to celletypene er nødvendig for stedsansen vår.