Taxiforbundet slakter nytt regelverk

Tre trønderbyer kan få Uber

Det legges opp til store endringer i regelverket for taxinæringen i Norge. I Trøndelag betyr det liberalisering i Trondheim, Stjørdal og Steinkjer, og at Uber kan komme. - Anarki, frykter taxiforbundet.

I løpet av 2020 kan alle få drosjeløyve i Trondheim - hvis du oppfyller de nye kravene regjeringen har satt.   Foto: Håvard Jensen

Onsdag la regjeringen frem det nye lovforslag i drosjenæringen som trer i kraft fra 1.juli 2020.