Han var en av Norges mest betrodde menn. En gammel familiesynd endret alt.

Offiseren hadde Norges høyeste sikkerhetsklarering i 20 år. Så ble han skjermet fra sine kolleger og fratatt arbeidsoppgaver. Årsaken lå åtte år tilbake i tid.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har ansvar for sikkerhetsklarering og personkontroll. Nå reagerer flere offiserer på klareringspraksisen til norske sikkerhetstjenester.  Foto: Robert McPherson

Med sikkerhetsklarering for «strengt hemmelig» og «cosmic top secret» var han i 20 år en av omtrent 2000 offiserer og funksjonærer i Forsvaret med tilgang til noen av Norges største hemmeligheter, skriver Aftenposten.