- Situasjonen synes uholdbar på kort og lang sikt

Flere reagerer på saken om de lange køene på E6 sør for Trondheim - men ikke alle er like bekymret.

Pål Sæther Eiden (H), her sammen med partikollega Jan Grønningen, er kritisk til Statens vegvesen sin løsning.  Foto: Kim Nygård

Statens vegvesen bygde rundkjøring i stedet for et planlagt toplanskryss på Klett for kutte kostnader. Det de ikke klarte å forutse, var trafikkfarlige og lange køer på E6.