Klimavalget 2019:

Usikker på om havvind er så konfliktfri som det gis inntrykk av

KrFs Karin Bjørkhaug mener at allerede planlagte vindkraftverk skal bygges ut, men at man skal være svært restriktive med å legge ut nye områder.

På spørsmål om hvilket klimatiltak Karin Bjørkhaug er mest fornøyd med at KrF foreslår, viser hun til at KrF på landsmøtet skal behandle resolusjoner om omstilling av olje- og gass-sektoren slik at den tilpasser seg 1,5 graders-målet.   Foto: Simen Granviken

I helga holdt Kristelig Folkeparti landsmøte.