5000 innbyggere i Midt-Norge må bytte sykehus

St. Olavs hospital får flere pasienter, mens sykehusene i Levanger og Namsos mister pasienter.

Ett sykehus: Helse Midt-Norge ønsker at innbyggerne i en kommune skal forholde seg til ett sykehus. Det innebærer at St. Olavs hospital nå vil få flere pasienter.  Foto: Christine Schefte

Årsaken til endringene er kommunesammenslåingene som nå er på trappene i Midt-Norge.