Dette er Trøndelags mest trafikkerte veier

Det er fortsatt langs E6 i Trondheim at vi finner Trøndelags mest trafikkerte veistrekninger.

MYE TRAFIKK: Omkjøringsvegen, Bjørndalsbrua, E6 i Stjørdal og Okstadbakken er alle veistrekninger som er inne på Topp 10-lista over Trøndelags mest trafikkerte veier i 2018. 

Statens vegvesen har utarbeidet en liste over de ti mest trafikkerte trønderske veistrekningene i 2018.