Klaget på gebyr for disse istappene

Gårdeierne klaget på boten de fikk for mangelfull sikring mot takras. Hittil i år er det skrevet 190 gebyr, hvorav 168 omhandler takras/istapper.

Eier av dette huset i Wessels gate mente blant annet at istappene ville falle ned i blomsterbedet, og ikke på fortauet. Men klagen ble ikke tatt til følge. 

I formannskapet tirsdag ble to klager behandlet fra huseiere som hadde fått 5000 kroner i miljøgebyr. Begge klagene ble nedstemt.