Nå får hun egen vei oppkalt etter seg i Trondheim

Trondheims første kvinnelige ordfører får egen vei.

Ordfører: Anne-Kathrine Parow (1938-2001) var Arbeiderparti-politiker og Trondheims første kvinnelige ordfører.  Foto: Adresseavisen

Med sammenslåingen av Trondheim og Klæbu må 13 like, eller tilnærmet like vegnavn i de to kommunene endres. En av disse er Sentervegen, ved City Syd, på Tiller som i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen forrige uke ble vedtatt endret til Anne-Kath. Parows veg.