Forsvarsbygg gir byggmester 6,2 millioner i bot

Byggmester Strand AS er ilagt en bot på 6,2 millioner kroner av Forsvarsbygg. Dette etter jobben med å ha støyisolert hus rundt kampflybasen på Ørland. Byggmester Strand godtar ikke boten.

Støyende: Hus på Ørland må lydisoleres. Nå vil Forsvarbygg at Byggmester Strand AS betaler 6,2 millioner i bot etter jobben de har gjort med dette.   Foto: Håvard Jensen

Rundt tusen hus rundt Ørland flystasjon skal støyisoleres på grunn av støy fra kampfly. De to første kontraktene på rundt 50 hus gikk til Sandefjord-firmaet Byggmester Strand AS.