- Det er trist at dette er blitt så konfliktfylt

En omfattende omorganisering ved fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har skapt mye uro og sterk misnøye. Nå sliter fødeavdelingen med skyhøyt sykefravær.

Uro: Det har i hele vinter vært uro ved fødeavdelingen ved St. Olavs hospital. Årsaken er en planlagt omorganisering som mange av de ansatte er uenige i.  Foto: Mariann Dybdahl

- Jeg skulle ønske at ledelsen var litt mer lydhør overfor de ansatte. Jeg er bekymret for om de klarer å skape ro i rekkene, sier Anne Berit Lund, hovedverneombud ved St. Olavs hospital.