Vil ta inn en ekstra femmer per liter bensin, og gi den tilbake til folket

MDG vil ta inn store penger på bensin og flyavgifter, og så fordele dem likt på Norges befolkning. Har du levd klimavennlig, går du i pluss.

Line Fjørstad, MDG, vil at det skal koste fem kroner mer per liter å fylle drivstoff på tanken. Men pengene skal fordeles tilbake til folket - helt flatt.   Foto: Christine Schefte

Forurenser du mer enn snittet, går du med tap. MDG mener ordningen i første omgang innføres for bensin- og diesel og for flyreiser.