Snøfall gir glatte veier:

Vinterføre flere steder i Trøndelag

Glatte veier med snø og snøslaps preger fjellstrøkene sør i Trøndelag.

Snø i veibanene viser bildene fra veikamera i Rugldalen på fylkesvei 30 nord for Røros.  Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet melder om snøføre på fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken. Samtidig melder de stedvis snøslaps på fylkesvei 30 mellom Ålen og Singsås.