536 personer har fått ei gate oppkalt etter seg i Trondheim. Gjett hvor mange kvinner

Anette Ystgaard og Julie Indstad Hole slår et slag for flere kvinner på vegskiltene i kommunen.

- Dette er en kvinnesakskamp, og da er det naturlig at vi avbildes i veien som er oppkalt etter kvinnesaksforkjemperen Fredrikke Marie Qvam, sier Aps Annette Ystgaard og Julie Indstad Hole.  Foto: Rune Petter Ness

- Vi vil løfte frem historien til kvinner i byen. Kun halve historien er fortalt, men vi må fortelle den andre også. Det vil vi blant annet gjøre med gatenavn, sier Ystgaard.