Ny undersøkelse om bemanningen i barnevernet:

«Mangler» 1250 stillinger i barnevernet

Sterke røster i barnevernet mener en behandlende barnevernsansatt ikke bør ha mer enn 15 barn. Nå har direktoratet sjekket dagens bemanning opp mot øvre grense på 15 barn.

Statsminister Erna Solberg ønsket seg flere suksesshistorier i barnevernet. Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister og ansvarlig for politikkområdet. #heierna-kampanjen er barnevernsansattes opprop for å få flere ansatte i barnevernstjenesten i Norge.   Foto: Schrøder, Tor Erik

Saken oppdateres.

Fellesorganisasjonen har gått sammen med SV og krevd en bemanningsnorm som setter en øvre grense på 15 for antall barn per behandlende barnevernsansatt. Også barneombud Inga Bejer Engh har vært tydelig på at bemanningen må opp.

Nå har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad lagt fram tall som viser nå-situasjonen i barnevernet, målt opp mot fagforeningens krav om øvre grense på 15 barn per barnevernsansatt.

Tallene viser at barnevernstjenesten i kommunene i Norge må ansette 1250 saksbehandlere i barnevernet for å nå nivået de ansatte mener er forsvarlig. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har gjort utregningen på oppdrag av barne og familieministeren.

80 prosent har for mange barn

Ministeren tar forbehold om at helt nøyaktig utregning ned på hver enkelt ansatt er vanskelig. Statistikken viser gjennomsnittlig antall barn per saksbehandler i de enkelte tjenestene.

Det er langt fram, om man ønsker å innføre øvre grense på 15 barn per ansatt:

  • 216 av landets 267 barnevernstjenester, altså 80 prosent av barnevernstjenestene, har mer enn 15 barn per ansatt i gjennomsnitt.
  • Det trengs 1 250 årsverk for at saksbehandlere i de barnevernstjenestene som hadde flere barn per saksbehandler enn 15, skulle hatt maksimalt 15 saker.
  • Det var totalt 4 050 årsverk i de tjenestene som i 2018 i gjennomsnitt hadde mer enn 15 barn per saksbehandler.

Tallene kommer fram i svar fra ministeren på skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV). Der kommer det også fram at det totalt sett er 91 193 barn med undersøkelse eller tiltak i barnevernet i 2018. Disse håndteres av 6 127 årsverk hvorav 4 825 årsverk er direkte knyttet til saksbehandling.

- Barnevernet er i krise

- Nok folk på jobb til å hjelpe hvert enkelt barn, er grunnleggende for kvaliteten i barnevernet. Det blir meningsløst å snakke om kompetanseheving og ledelse når vi mangler 1250 folk på jobb, sier stortingsrepresentant Øvstegård etter å ha fått tallene fra ministeren.

Mona Berger i Trondheim SV synes tallene er utrolig triste.

- Selv om vi har hatt mistanke om og anslått at det er slik, blir det enda mer tydelig at barnevernet er i krise. Jeg synes det er utrolig trist at det ikke står bedre til i et av verdens rikeste land. Det er på tide at samfunnsøkonomiske prinsipper får større plass i budsjettarbeid i både stat og kommune. Tenk om vi kunne regnet på hva det koster å ikke ha et godt barnevern?

- Er barnevernet i krise?

- Ja. Barnevernet er i krise. Først og fremst en bemanningskrise. Nok bemanning er grunnsteinen i alle virksomheter for å få god kvalitet på tjenestene. Når grunnmuren i en tjeneste vakler, svikter mye annet også.

LES OGSÅ: Vi er lei oss. Men du verden så forbanna dette gjør meg

Mangler minst 12,9 årsverk i Trondheim

Leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO, Christian Wiik Kynsveen, har regnet ut hvordan SVs bemanningsnorm vil slå ut for Trondheim. Tallgrunnlaget er noe mangelfullt. Det er blant annet vanskelig å «vaske bort» stillinger i barnevernstjenesten som ikke jobber direkte med saksbehandlingen i barnevernssaker.

Likevel gir tallene en pekepinn.

- Dersom vi tar utgangspunkt i disse foreløpige tallene må barnevernet styrkes med 12,9 årsverk i Trondheim. Det vil koste rett under 10 millioner kroner. Men jeg tror nok at vi må ytterligere opp i antall stillinger fordi vi ikke har tall som viser oss hvor mange som arbeider med saksbehandling av barnevernssaker og ikke andre type oppgaver på enheten, forklarer Mona Berger.

For å få eksakte tall for Trondheim, har Adresseavisen forespurt oppvekstdirektøren Camilla Trud Nereid om hennes stab kan gjøre en mer presis utregning for gjennomsnittlig belastning per ansatt i kommunen. Dette skal hun svare på i løpet av neste uke.

Vil kreve barnevernsløft etter valget

Det er ikke signalisert øremerkede midler til oppbemanning av barnevernet i kommunen. Det er kommunene som må prioritere, uttalte ministeren nylig til Adresseavisen.

- Hvordan skal SV løse dette i Trondheim uten ekstra midler?

- Trondheim SV vil jobbe for at det lages en lokal opptrappingsplan på området for å nå bemanningsnormen med maks 15 barn per saksbehandler.

- Hva skal prioriteres bort, da?

- Det blir en sak for forhandlingene mellom samarbeidspartiene og en tøff jobb, men vi er klare for å kjempe for både de ansatte i barnevernet og familiene de skal hjelpe. Det skulle bare mangle, avslutter Berger.


På forsiden nå