E6-køene i Storlersbakken kan bli værende i over ti år

På lang sikt ønsker Vegvesenet å bygge toplanskryss på Klett. På kort sikt kan det bli aktuelt å sette opp lysregulering ved Klett-rundkjøringa og sette ned farten i 100-sona på E6.

KØ PÅ NYVEIEN: Saktegående kø i 100-sonen i Storlersbakken en fredag ettermiddag. Trafikken hoper seg opp mot rundkjøringa på Klett.   Foto: Terje Svaan

I april fortalte Adresseavisen om lange køer i Storlersbakken på splitter nye firefelts E6 i Trondheim. Køene oppstår etter at et planlagt toplanskryss på Klett ble droppet for å kutte kostnader. Statens vegvesen forutså ikke at krysskuttet kunne medføre køer ut på E6.