Skole i Trondheim får pris:

- Det åpne rommet har spektakulært overlys

Trondheim kommunes byggeskikkpris går til Heimdal videregående skole og Kolstad Arena.

Den nye videregående skolen på Heimdal åpnet høsten 2018.  Foto: Espen Bakken

Prisen er en hederspris som deles ut til byggverk eller prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knyttet til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.