- Er det vanlige folk som skal blø for klimakrisa?

Klimaminister Ola Elvestuen minnet om at vi skal ned 95 prosent av utslippene. - Da er det bare utslipp fra husdyr igjen, minnet han om på folkemøtet som også tok opp flyskam, eller SVs Snorre Valens nyord, flyfornuft.

- Det er en kamp å få til rask nok endring sa klimaminister Ola Elvestuen (Venstre) på NTNU, Adresseavisen og Big Challenges store klimamøte søndag kveld. Tore Sandvik mente en sosial revolusjon må til for å få til et grønt skifte.   Foto: MARIANN DYBDAHL

Miljøpsykolog Christian Klöckner fra NTNU konkluderte ja det er vanlige folk som skal blø for klimaomstillingen for verken teknologi eller politikk kan løse det alene (se mer lenger ned).