Stortinget vedtok gigantutbygging på E6 i Trøndelag

Nye Veier skal bygge ut firefelts motorvei på store deler av strekningen på E6 mellom Ulsberg og Melhus sentrum.

Sent onsdag kveld godkjente Stortinget utbygging og finansiering av ny E6 på strekningen mellom Ulsberg og Melhus sentrum. Deler av prosjektet skal bompengefinansieres.