Trondheim

Nå blir sykkelfeltene og møblene i miljøgata fjernet

Mandag starter ombygginga av miljøgateprosjektet i Olav Tryggvasons gate. Målet er å hjelpe bussene med å komme seg fram i rushtrafikken.

Disse møblene skal fjernes og gjøre plass for et vareleveringsområde.   Foto: Frank Lervik

Ett år etter at prøveprosjektet med miljøgate i Olav Tryggvasons gate ble iverksatt gjøres det nå store endringer mellom Søndre gate og Kjøpmannsgata.