Skal kartlegge ukjente småkryp i hele verden:

Kan dette være en ny og ukjent art?

Forskere skal bruke 1,5 milliarder kroner på å kartlegge nye arter i naturen. I løpet av de neste sju årene skal de registrere naturmangfoldet i verden.

Hva er dette? Fra leira heist opp fra fjordbunnen, har canadiske Dirk Steinke (t.v.) funnet et kryp han viser til den norske guiden, Torkild Bakken fra Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.   Foto: Aagot Opheim

Det hele starter i Trondheim med internasjonal konferanse og tur på Trondheimsfjorden med forskningsskipet Gunnerus. Bioscan heter prosjektet og i første omgang er forskere fra 31 land med. Det kan bli flere.