Psykologstudentene får beholde øvingsklinikkene

Ansatte og studenter på psykologisk institutt jubler. De har vunnet kampen for å beholde øvingsklinikkene på Dragvoll.

Forsvarer øvingsklinikkene: Professor i psykologi og tidligere instituttleder, Leif Edward Ottesen Kennair (t.v.), leder for barneklinikken, Katrin Glatz Brubakk og psykologstudent Marte Sandbukt Pettersen.  Foto: Mariann Dybdahl

NTNU-rektor Gunnar Bovim skapte storm på pskylogisk institutt da han i fjor foreslo å legge ned studentklinikken på Dragvoll. Han mente det var bedre å la studentene ha sin praksis med pasienter på St. Olavs hospital slik legestudentene har. Nå skriver Universitetsavisa at han har gitt opp. Bovim sier de har ventet et halvt år på svar fra Helse- og omsorgsdepartementet.