Skulle kutte klimautslipp med 40 prosent. Klarte én prosent

Mens transportutslippene fra vanlige folk i Trondheim stuper, er ikke Trondheim kommune engang i nærheten av nå sine egne utslippsmål for transport.

DIESELDREVET: Et av Trondheim kommunes fossildrevne kjøretøy, en spylebil som går på diesel. Til tross for at kommunen har økt elbilandelen har utslippene fra større kjøretøy vært relativt konstant, viser en rapport fra Miljøpakken.  Foto: Rune Petter Ness

Da Miljøpakken ble opprettet i 2008 ble det satt mål om å kutte klimagassutslippene fra transport i Trondheim med 20 prosent innen 2018.