Maskerte personer tok seg inn på vindkraftanlegg på Frøya

Sist helg tok fire personer med finlandshetter seg inn på byggeområdet til det nye vindkraftanlegget på Frøya, i det som ser ut til å være en koordinert sabotasjeaksjon.

Personene samarbeidet med å ta ut flere overvåkningskameraer på anlegget til Trønderenergi på Frøya. Manglende overvåkning på området svekker sikkerheten rundt arbeidet som foregår, blant annet sprengningsarbeid.  Foto: Overvåkningsbilder/Trønderenergi

Det har vært høyt konfliktnivå i forbindelse med utbyggingen av vindkraft på Frøya. Etter at Trønderenergi fikk klarsignal for å fortsette byggingen av vindkraftanlegget tidlig i juni, har det flere ganger blitt gjort ulovlige sabotasjeforsøk mot byggearbeidet, ifølge Trønderenergi.